Schaakclub Hoogeveen

In memoriam Geert Krol

Geert Krol erespeld
Op 8 juli is ons erelid Geert Krol overleden, op de leeftijd van 86 jaar. Hij was sinds maart niet meer op de clubavond geweest, aanvankelijk i.v.m. ziekte van zijn vrouw, maar de laatste maanden werd duidelijk dat ook hijzelf leed aan een agressieve ziekte. Begin juli is hij hieraan geopereerd, maar het mocht niet meer baten.

Krol werd lid van onze club op 7 december 1937, bij de oprichting van een jeugdafdeling. Hij had het schaken enkele maanden eerder geleerd van Jan Dekker (gefusilleerd bij Woeste Hoeve als verzetsman, waarom er een Jan Dekkerstraat naar hem genoemd is), die het zelf enkele weken daarvoor weer van iemand anders geleerd had.

Het was in de tijd, dat Euwe furore maakte, wat het schaken in Nederland destijds tot enorme opbloei bracht. Krol en Dekker waren collega‘s op het laboratorium van de Zuivelfabriek en hadden in juni 1937 als klasgenoten beiden het MULO diploma behaald.

Krol is in de jaren daarna via zelfstudie opgeklommen via boekhouder tot zelfstandig administrateur en werd begin jaren ‘70 Register Accountant met een bloeiend eigen kantoor.

Krol is al in 1937 lid geworden van Schaakclub Hoogeveen en is nu dus al meer dan 70 jaar betrokken bij het wel en wee van onze schaakclub. In 1997 heeft de club al stilgestaan bij zijn 60-jarige schakershistorie en is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Bij die gelegenheid heeft hij een terugblik geschreven in de Aanzet.

In de oorlogsjaren is de hele vereniging enige jaren geschorst geweest en in de jaren ‘50 heeft hij het een paar jaar echt te druk gehad om te schaken (gezin, bedrijf, fitness!), vandaar dat de ledenadministratie van bond en club niet automatisch al veel eerder alarm geslagen hadden. Maar in ieder geval sinds 1961 is hij steeds lid geweest van onze club, dus dat is ook al bijna 50 jaar aan een stuk.

Gouden KNSB-erespeld

Kort voor zijn dood mocht onze voorzitter hem nog
Gouden KNSB-erespeld
de Gouden Erespeld van de KNSB uitreiken.

Krol is jarenlang bestuurslid geweest, o.a. als competitieleider en heeft daarna meermalen een handje geholpen met het (weer) op poten zetten van een deugdelijke financiële administratie.

In de jaren ‘60 en ‘70 was hij wedstrijdleider en bestuurslid. Hij werd in 1970 en 1985 clubkampioen. Vele jaren maakte hij deel uit van het eerste team. De laatste jaren dat we in groepen speelden, deed hij i.h.a. mee in de B-groep. Als hij al eens degradeerde naar de C-groep was hij daar meestal meteen weer met overmacht de nummer 1.

Hij ging graag op tijd weer naar huis, maar dat was hooguit een gevolg, niet de reden van zijn snelle spel. Niet zelden stond er na afloop van zijn partij bij hem een kwartiertje op de klok en bij zijn tegenstander een dik uur. Veel sterke jongere spelers lieten zich op het verkeerde been zetten door zijn behoudende openingen (1.d3, 2.g3, 3.Lg2 etc.) maar moesten tot hun schade ondervinden dat een onnauwkeurigheid later in de partij genadeloos werd afgestraft.

Geert Krol, een aimabele clubgenoot, wij gedenken hem.